CADRE DIDACTICE - SCOALA GIMNAZIALA ,,POMPILIU MARCEA" TG-JIU

Du-te la conținut

Meniul principal :

CATEDRA : LIMBA SI LITERATURA ROMANA
           3  Profesori
     

CATEDRA : LIMBI MODERNE
           5  Profesori
     
CATEDRA : OM SI SOCIETATE
           5  Profesori

CATEDRA : MATEMATICA INFORMATICA SI ED. TEHNOLOGICA
           5  Profesori

CATEDRA : FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE
           3  Profesori

CATEDRA  : EDUCATIE FIZICA  SI ARTE
           8  Profesori

PROFESORI INVATAMANTUL PRIMAR :
         11  Profesori

Strategia cu privire la resursele umane se axează pe creşterea calității procesului de învățământ, a nivelului de competență și performanță al educabililor și a servicii lor de instruire.
Puncte tari:
-   personal didactic este calificat în proporție de 100%, ponderea cadrelor didactice cu grade didactice este 100%, ponderea cadrelor didactice cu studii doctorale este 0,5%», toate cadrele didactice au urmat cursuri postuniversitare;
-   relațiile interpersonale existente, favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ;
-  există o bună delimitare a responsabilității cadrelor didactice (există comisii constituite pe diverse probleme), precum și o bună coordonare a acestora;
-   ameliorarea relațiilor profesor-elev, elev-elev prin intermediul Consiliului Profesoral;
-   existenta unui cadru de evaluare a personalului didactic în funcție de performanțele obținute în procesul instructiv-educativ.


DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE:
- Aplicarea unei politici juste de selecție, evaluare și promovare a pdrsonalului didactic;
- Dezvoltarea capacității profesionale a personalului didactic prin participarea la cursuri; 
- Optimizarea și extinderea sistemului de evaluare și autoevaluare a performanțelor la nivelul întregului personal;
- Elaborarea si aplicarea unui sistem adecvat de motivare și recompensare a personalului; 
- Dezvoltarea capacităților manageriale în domeniul instituțional și educațional;
- Descentralizarea sistemului de luare a deciziilor și asumare a responsabilităților;
- Dezvoltarea capacităților de utilizare a tehnologiilor moderne și de comunicare în limbi străine;
- Crearea unui climat optim de muncă și viață.

 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal