DATE GENERALE - SCOALA GIMNAZIALA ,,POMPILIU MARCEA" TG-JIU

Du-te la conținut

Meniul principal :

S-a înfiintat la 1 septembrie 1973, având numele de Scoala Generală Nr.11 Tg-Jiu, debutează cu 3 clase I-IV si 10 clase V-VIII.
S-a desprins din Liceul Pedagogic Tg-Jiu, fiind "Scoala de aplicatie " a acestuia, unde efectuau practica pedagogică viitoarele  educatoare si învătători.
   
În anul școlar
 1989 / 1990 erau 2128 de elevi in 58 de clase, 29 clase în ciclul primar si 29 de clase în ciclul gimnazial, lucrându-se în trei schimburi. 
În anul școlar
 2008 - 2009 erau 798 de elevi. 
În anul școlar 2009 - 2010 sunt 663 de elevi.
În anul școlar 2010 - 2011 erau 609 de elevi.
În anul școlar 2011 - 2012 sunt 574 de elevi. 
În anul școlar 2012-2013 sunt 575 de elevi. 
În
 anul școlar 2013-2014 sunt 555 de elevi. 
În anul școlar 2014-2015 sunt 534 de elevi.

   Resurse umane si materiale :
31 profesori ; 10 invatatori ; 1 bibliotecar ;
5 persoanal nedidactic, 5 personal auxiliar,
1 secretar ; 1 administrator ; 1 contabil;    
Directiune ; secretariat ; cancelarie; 14 Sali de clasa ;
11 cabinete si laboratoare ;1 amfiteatru ; 1 biblioteca ;
1 sala de sport ; 1 teren de sport.


Şcoala Gimnazială „Pompiliu Marcea” Tg-Jiu este una din unităţile de învăţământ ale municipiului Tg-Jiu şi are rolul de a educa elevii , de a-i îndruma şi pregăti pentru viaţă. E situată pe strada Mioriţei , Nr.4. 
Institutia funcţionează într-un singur schimb , pe două nivele: Ciclul primar, cu program de dimineaţă 8,00-12,00 Ciclul gimnazial, cu program  8,00-14,00. Dispunem de o cladire principală cu un corp si constructii anexe. In cadrul ei functionează un cabinet de informatică dotat cu 10 calculatoare, unde cursurile sunt sustinute de profesor calificat, iar elevii pot afla tainele informaticii. Fiecare sală de studiu este destinată, pe schimb, unei clase de elevi. 
Astfel, scoala dispune de: • Cabinet de religie; • Cabinet de limbi moderne, utilat pentru anul şcolar 2018-2019 cu o reţea de 15 notebook-uri şi un server cu conexiune wireless la internet; această conexiune asigură semnal în întrega clădire; • Cabinet de geografie; • Cabinet de istorie; • Cabinet de consiliere psihologica; • Laborator de fizica; • Laborator de chimie; • Laborator de biologie; • 1 sala de sport; • 1 teren de sport; • 1 biblioteca cu un numar de 23150 volume.  In prezent, este dotată cu o centrală termica, ce asigura încalzirea tuturor spatiilor pe timp de iarna. Este utilată modern, pentru ca mediul educational în care isi desfasoară activitatea elevii si cadrele didactice din această scoală să fie cât mai propice unui învatamant de calitate, să fie cât mai atragător pentru elevi si parinti, pentru cadrele didactice. 
 Personalul didactic ce isi desfasoara activitatea în unitate sunt calificate si majoritatea, titulare, pasionati pentru munca pe care o prestează, daruiti scolii si elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac scoala mai primitoare, mai atragatoare, mai luminoasă. În anii şcolari următori ne-am propus realizarea unui număr de trei clase pregătitoare, dotate corespunzător, cu personal didactic calificat pentru predare la clasa pregătitoare. Pe lânga curriculum-ul national, oferim elevilor si un curriculum la decizia scolii, ore prestate de cadre didactice bine pregătite din punct de vedere profesional si nu numai. 


Afirmarea școlii ca instituție de învățământ de nivel european prin:

-   Perfecționarea managementului la nivelul școlii și al clasei;
-   Perfecționarea  pregătirii corpului profesoral pentru aplicarea metodelor moderne, activparticipative;
-   Corelarea permanentă a curriculum-ului școlar cu nevoile educabililor;
-  Optimizarea procesului de predare/învățare prin utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaționale folosite în instituțiile similare din Uniunea Europeană;
-   Asigurarea unei infrastructuri școlare moderne și eficiente, care să asigure îndeplinirea obiectivelor specifice;
-   Orientarea absolvenților claselor aVIII a spre forme de învățământ liceal corespunzatoare rezultatelor școlare obținute;
-   Promovarea imaginii școlii în țară și străinătate;
-   Constituirea  și  dezvoltarea  relațiilor cu beneficiarii, pentru asigurarea unui feed-back permanent și eticient.

Pentru fiecare an de școlarizare, școala dispune de întregul material curricular (plan de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare: manuale, suporturi de curs, culegeri de lecții, ghiduri de conversație etc.;
Pentru organizarea eficientă a timpului alocat învățării în clasă și evitarea supraîncărcării, raportul dintre timpul destinat rezolvării de către elevi a sarcinilor de lucru în ora de curs și timpul necesar elevi lor pentru rezolvarea sarcinilor de studiu independente este în prezent de 2:1;

Numarul de clase pregatitoare cuprins în planul de școlarizare alocat de ISJ/ISMB fiecărei unitati de învătământ ține cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numarul salilor de clasa în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învățământ la clasa pregatitoare, dar si la celelalte clase ale scolii si de obligativitatea cuprinderii în unitatea de iînvățământ a tuturor copiilor din circumscriptia școlară. La alocarea numarului de clase pregatitoare se ține cont de numarul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea strazilor la unitățile de învățământ sau de cea mai bună oportunitate educatională identificată.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „POMPILIU MARCEA” TG-JIU
CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ
#Strada Minerilor (denumire veche Cartier 9 Mai) blocurile nr.: 1 (E1; 1); 3(F5;3); 9(F4; 5); 13(F3; 7);
15(F2; 9); 17(B5; 13); 19(B2; 11)
# Strada Mioriţei (denumire veche strada Păcii) bloc nr. 1(B6; 18 sc.2)
# Strada Nicolae Titulescu (denumire veche B-dul Nicolae Titulescu şi Strada Păcii) blocurile nr.: 16(B6;
18 sc.1); 18 sc.1(B7; 20)
# Strada 9 Mai (denumire veche strada Păcii) bloc nr. 71 sc.2(B7; 20 sc.2)
# Strada Mioriţei blocurile nr.: 3; 7(F7; C9; 7); 9(C8; 9); 11(C7; 11); 13(C6; 13); 15(F6; 15); 17(C5; 17);
19(C4; 19); 6(G5; 6); 8(B4; 8)
# Strada 23 August (denumire veche Zona 9 Mai – 23 August) blocurile nr.: 59(16); 61(15 sc.1; sc.2)
# Aleea Mioriţei blocurile nr.: 1, 3, 5 (denumire veche B02; Bb1; B01 din strada Nicolae Titulescu -
blocurile Mivan Kier) ***** Strada Slt. Corneliu Bordei (denumire veche str. 23 August) blocurile nr.: 4(9;
10; 11; 12; 13; 14); 5(B21; 6); 6(16); 7(1; 2)
# Strada Slt. Ion Fota (denumire veche str.23 August) blocurile nr.: 1(B20; 4); 5(B19; 2)
# Strada 9 Mai (denumire veche str. 23 August) blocurile nr. 5(18); 7(17); 9(3); 11(4); 13(5)
# Strada Slt. Vasile Militaru (denumire veche str. 23 August) blocurile nr. 1(52); 3(B19; 2); 5(15)
# Strada 23 August.blocurile nr. 88(53); 90(54); 92(55); 94(56); 96(8); 98(7)
# Strada Olari (denumirea veche Castanilor - Olari) blocurile nr. 10 (B14;4);12(C12;7); 
# Strada Olari blocurile nr.1(G6;G7;1); 5(C14;5);7(C13;7);2(B9;15 SC.1;SC2); 4(B11;2); 6(B12;4);8(B13;6)14(C 11;9);16(C10;11).

 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal