EXAMENE NATIONALE - SCOALA GIMNAZIALA ,,POMPILIU MARCEA" TG-JIU

Du-te la conținut

Meniul principal :

*Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Nationala se face în perioada 3 - 7 iunie 2019. Conform ordinului de ministru privind structura anului scolar 2018 - 2019, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor incheia vineri, 7 iunie 2019. 
Prima proba scrisa din cadrul examenului va avea loc la Limba Română, in data de 18 iunie. Urmatoarea proba scrisa, la matematica, se va desfasura in data de 20 iunie, iar ultima, la limba si literatura materna - pentru elevii care au studiat aceasta disciplina, este programata în data de 21 iunie
Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru data de 25 iunie (pana la ora 12:00), procedura urmata de inregistrarea contestatiilor, in intervalul orar 14:00 - 20:00. Examenul se va încheia sambata, 29 iunie, cu afisarea rezultatelor finale. 


*O R D I N nr. 5144/15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei
a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 - 2015
Anexa la ordinul MEN nr. 5144/15.12.2014, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naționale pentru
elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015
Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului
de bacalaureat național, în anul școlar 2014 - 2015
CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 - 2015
Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2014-2015
23 februarie 2015
Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă
24 februarie 2015
Simulare – Matematică – probă scrisă
25 februarie 2015
Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
6 martie 2015
Afişarea rezultatelor
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2014-2015
2 martie 2015
Simularea probei E)a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
3 martie 2015
Simularea probei E)b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
4 martie 2015
Simularea probei E)c) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului
6 martie 2015
Simularea probei E)d) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
12 martie 2015
Afişarea rezultatelor
ORDIN nr. 3.185 din 18 februarie 2019 privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 28 februarie 2019

  În temeiul prevederilor art. 74 alin. (5), art. 77 alin. (5) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2018-2019, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat național și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.(2) Simularea evaluării naționale se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, la care participă și elevii clasei a VII-a.(3) Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național se organizează pentru elevii claselor terminale ale liceului, a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă, la care participă și elevii claselor a XI-a zi și a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă.Articolul 2Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 3(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.(2) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VII-a în anul școlar 2018-2019 este cea prevăzută în anexa nr. 2.(3) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 este cea prevăzută în anexa nr. 3.Articolul 4(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a zi și clasa a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă, în anul școlar 2018-2019 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică și istorie.(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a zi și clasa a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă, în anul școlar 2018-2019 este prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 5(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă în anul școlar 2018-2019 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă în anul școlar 2018-2019 este cea prevăzută în anexa nr. 5.Articolul 6Desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019, se realizează în baza unei proceduri, care va fi comunicată inspectoratelor școlare.Articolul 7(1) Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2018-2019 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.(2) La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.Articolul 8Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.Articolul 9Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 2-5 sunt reproduse în facsimil.Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
  Anexa la OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale
  pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2017 - 2018
  CALENDARUL
  de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
  în anul şcolar 2017-2018
  04-08 iunie 2018
  Înscrierea la evaluarea națională
  08 iunie 2018
  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  11 iunie 2018
  Limba şi literatura română - probă scrisă
  13 iunie 2018
  Matematica - probă scrisă
  14 iunie 2018
  Limba şi literatura maternă - probă scrisă
  19 iunie 2018
  Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
  19 iunie 2018
  Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
  20-22 iunie 2018
  Soluţionarea contestaţiilor
  23 iunie 2018
  Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.
   
  Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal