PROIECTE - SCOALA GIMNAZIALA ,,POMPILIU MARCEA" TG-JIU

Du-te la conținut

Meniul principal :Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Școlii Gimnaziale “Pompiliu Marcea” Tg-liu a fost conceput ca răspuns la necesitatea identificată de a aborda, într-o manieră strategică coerentă, activitatea managerială atât pe termen scurt cât și pe termen lung, în funcție de și în directă corelație cu resursele existente, elementele de cultură organizațională, misiunea școlii, finalitățile educației, în general, și ale învățământului românesc, în special, în contextul european contemporan.
 
Context legislativ
Proiectul de dezvoltare instituțională a fost conceput având la bază:
 
•          Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
•          Strategia Descentralizării Învatamântului Preuniversitar;
•          Proiectul instituțional al Primăriei Tg-Jiu;
•          Proiectul instituțional al I.S.J. Gorj.
 
Avănd în vedere cadrul legislativ, obiectîvele în domeniul educației urmărite în mod prioritar în elaborarea Proiectului de dezvoltare institutională a școlii  sunt:
•          Asigurarea egalității de șanse și creşterea participării la educație;
•          Dezvoltarea abilităților necesare învățării de-a lungul întregii vieți;
•          Corelarea sistemului de educație șî a celui de cercetare, dezvoltare și inovare cu obiectivele și reperele europene;
•          Creşterea calității în educație pentru formarea resurselor umane creative.
 
La acestea se adaugă obiectîve menționate explicit în strategia de dezvoltare locală:
•          Egalizaiea șanselor la educație ale tuturor elevilor;
•          Creşterea calității actului educațional - ca bază a creșterii competitivității forței de muncă;
•          Dezvoltarea unui sistem informațional computerizat pentru și între toți partenerii educativi.

Elevii scolii noastre sunt antrenati în activităti extracurriculare atractive si instructive: - vizionari de spectacole de teatru, circ; - organizarea de excursii, tabere, serbări școlare. Avem o revistă proprie, “Jurnal 11” , premiată la nivel judetean dar si national, cu locul I, în anii 2008-2019. Din ea, elevii noştrii primesc informaţii inedite, prin ea îşi pot manifesta înclinaţiile literar-artistice, pot transmite starea sufletească ce îi animă. 

- Creare de afișe. Activitatea vizeaza crearea de afise pe diferite teme (Protejarea Mediului, Voluntariat, Sanatate etc) si crearea unor slogane specifice; 
- Activități creative pe grupuri de elevi;
- Vizionare de filme dupa romane studiate. Activitatea isi propune sa demonstreze ca filmele nu sunt numai un mijloc de divertisment ci si un excelent instrument de comunicare si devin o resursă valoroasă în educatie. Se vor urmari relatiile dintre literatura si alte limbaje artistice.
- Sănătate și mișcare. Minicampionat de fotbal. Dezvoltarea spiritului de echipă, colaborare.
- lntâlniri cu comitetele de părinți
- Activități extrașcolare
- Dezbateri, consiliere
- Excursii, vizîte
- Revista școlii
- Momente artistice
- Amenajarea peisagistică a spațiului verde din incinta și din vecinătatea școlii Școala se va implica tot mai mult comunitatea locală în atingerea obiectivelor proprii;
• Vom păstra legăturile existente si vom stabili legături noi la nivel local, național si internațional, stimulând comunicarea între elevi si integrând în curriculum proiectele commune;
• Vom reînnoi acordurile de parteneriat cu agenții economici cu care avem legături si vom căuta să stabilim altele noi.


 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal